web analytics

Acid In Lining Of Stomach

Vdli jste, e je lidsk aludek schopen kdykoliv pojmout a tyi litry jdla To je skoro jako dv lahve CocaColy, neskuten! V tomto videu se podvme na to, jak nm n aludek pomh s trvenm jdla, je do nj doputovalo z stn dutiny a jcnu. Pojm se proto podvat sem na aludek, trochu to pblm, abychom mohli mluvit hlavn o tom, co tenhle pan aludek dl. aludek je primrn odpovdn za ti vci. Zaprv pijm sousto bolus jdla seshora od jcnu. Bolus je v podstat jdlo, kter se promnilo do takov koule, a proto se me pohybovat.

Jene aludek me udlat jet dv vci, aby zpracovn potravy jet vce pomohl. Prvn, ji aludek dl, je, e ten bolus, prost to jdlo, mch. Svalov stny aludku stlauj a rozmluj jdlo jet vce. K tomu se pidv jet urit mra hydrolzy. Hydrolza, nebo tak rozklad tohoto bolu za asti enzym, kter jsou k tomuto procesu ureny a o nich se budeme bavit za chvli. A kdy dokonme vechny tyto vci, dostaneme produkt zvan chymus trvenina. Chymus je jednodue ve, na co se bolus rozloil, vetn aludench enzym a v, kter jsme k tomu pouili.

V tomto moment se zde jdlo na chvli pozdr, protoe aludek tak jdlo skladuje. A bude jej skladovat a do t doby, ne pijde sprvn as na to, aby se trvenina vypustila do dvanctnku duodena, co je prvn st tenkho steva. A to je dvod, pro meme skladovat od dvou po tyi litry jdla v jakkoukoliv chvli. A co anatomie aludku Jak jsme vlastn uvolnili ty enzymy a rozloili bolus Pojme se na chvilku podvat na anatomii aludku a zjistit, jak je vlastn zodpovdn za rozmlnn potravy. Umte si samozejm pedstavit, e v aludku je spousta zhyb.

Stomach

Tyto zhyby aluden stny pomhaj zvtit povrch tto oblasti, a zrove se zde nachz vrstva bunk. Tato vrstva bunk secernuje spoustu soust aludench v, jak uvidme, a je pln tunou dalch sloek. Hlavn vc, kterou je poteba si u aludku zapamatovat, je, e se skld ze t druh bunk. Prvn druh, o nm budu mluvit, jsou takzvan parietln buky, parietln buky. Hlavn sloueninou vyluovanou parietlnmi bukami je chlorovodkov kyselina. Chlorovodkov kyselina je velmi kysel a tak rav kyselina, je dokonce kyselej ne kyselina srov v autobaterich. Spolu s parietlnmi bukami jsou tu t hlavn buky,.

Hlavn buky. Ty zase vyluuj enzym zvan pepsinogen, pepsinogen. Je to neaktivn forma enzymu. Pepsinogen nen aktivn, aby mohla bt uskutenna hydrolza, je zapoteb enzymu zvanho pepsin. Jak je pepsin vyroben No, k jeho vrob je poteba pepsinogen, jene pepsinogen a vlastn vdy, kdy uvidte gen na konci nzvu, znamen, e je to skoro ta potebn vc. Je poteba ji jenom trochu pozmnit. Abychom promnili pepsinogen na pepsin, potebujeme kyselinu chlorovodkovou, kter roztp tento protein a promn jej v aktivn formu, ji budeme moct pout pi hydrolze. Co by se vlastn stalo, kdybychom mli hodn pepsinu.

Nebo hodn chlorovodkov kyseliny ptomno v aludku pod Co si myslte, e by se aludku stalo Asi by se sndl zaiva, e Mme tu bunnou membrnu, je m v sob nepochybn znan mnostv proteinu, kter by v n ptomen bt ml. Naproti tomu je tu taky doopravdy rav kysel ltka schopn se prokousat skrze v aludek. A tohle je pesn dvod, pro mte aluden vedy, tedy ne samozejm vichni z ns. Co zde v aluden dutin takt mme a pomh nm to proti vzniku aludench ved Peci tet druh bunk, je se zde vyskytuj,.

A sice buky hlenov, hlenov buky. A jak u nzev napovd, hlenov buky uvoluj takzvan mucin, co je vrstva pokrvajc aludek a zajiujc to, e ltky jako je pepsin nebo chlorovodkov kyselina neleptaj aludek. Bez hlenovch bunk bychom se strvili zaiva. Take shrnut ti vci, je pro ns aludek dl, je mchn pomoc svch velmi silnch svalovch stn, co rozlo bolus. Je to velmi fyzicky bouliv procesu. Tak zde probh enzymatick i chemick proces, ve kterm pouvme k rozmlnn potravy pepsin. Pepsin rozkld pouze jedin typ ivin, a to jsou proteiny.

Leave a Reply